Het Whole-Scale™ Change Europese netwerk is een internationale vereniging van professionals die hun eigen repertoire willen uitbreiden door gericht in contact te komen met vernieuwende kennis en ervaring op het gebied van Whole-Scale™ Change. Dit geldt ook voor beoefenaars zoals interne en externe begeleiders, adviseurs, onderzoekers en docenten die in Whole-Scale™ Change actief zijn. Ze hebben allemaal de intentie om de waarde van hun werk en de mogelijkheid tot kennisdeling te verhogen.