Met het Whole-Scale™ Change Europees netwerk – en met deze website - beogen we kennisdeling en uitwisseling van ervaringen en best-practices vanuit de Whole-Scale™ Change methodieken en toepassingen onder beoefenaars. Het Whole-Scale™ Change netwerk biedt de mogelijkheid tot het verspreiden van duurzame en state-of-the-art veranderoplossingen gebaseerd op de Whole-Scale™ Change principes. De website is een online tool om het netwerk en zijn doelstellingen te ondersteunen. Het fungeert zowel als een kennisbank en als een portaal naar de theorie en praktijk van Whole-Scale™ Change.